Mins Spinsels VII

Vrede, Liefde en Licht

Dat is waar het om gaat, waar het in het leven om draait. Al zijn we, althans velen, dat gevoel kwijt geraakt. En zeker in deze tijd van angst, verdriet, oorlog etcetera.

Maar wordt ons leven soms niet heftiger om juist dichter bij onszelf uit te komen? Worden we daardoor niet juist meer op onszelf teruggeworpen om onszelf weer meer terug te vinden?
De tijd leent zich dan uitstekend om meer naar binnen te keren en dingen te overdenken, te doorvoelen en los te laten. Ook ontstaat er meer tijd om gezamenlijk door te brengen en om voor elkaar klaar te staan. Vaak wordt men zich ook dan pas bewust van het feit, hoe fijn het is om er voor elkaar te zijn. De ander te helpen of samen iets te ondernemen.

Tijden van oorlog zijn en blijven, hoe dan ook, verschrikkelijk. Maar weet dat niet de mensen, het volk dit wil, dit schuld is. En al helemaal niet, die verdeeldheid tussen de mensen willen.
Of je nu zwart, wit of rood bent. Engels, Duits of eender welke taal spreekt, we zijn allen gelijk en willen geen verdeel en heers.
De mensen die dit willen zijn toch echt degenen die de macht hebben, de macht willen hebben of nog meer macht willen. En dit wordt dan uitgevochten ten koste van de gewone man. Want voor hen stijgen de prijzen tot absurde hoogte, moet de man, zoon of broer gaan vechten. Ontstaat er schaarste op velerlei gebied en dit alles veroorzaakt heel veel leed en verdriet.

Degenen die hieraan iets kunnen veranderen zijn WIJ. Wij als gewone burger, als vredelievend mens laten horen, dat we dit niet willen. Vragen stellen, je informeren, je stem laten horen, je gevoel laten spreken.
Maar niet ten koste van het ene of het andere volk, maar ten gunste van allen en tegen het beleid.
Pas dan ontstaat er voor iedereen
Vrede, Liefde en Licht en zal eenieder VRIJ zijn.

Liefs, Monique ❤️